แจ้งเตือนภัย
ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
>ค้นหาผลิตภัณฑ์อาหาร
รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่สงสัยว่าไม่ปลอดภัย
idรูปผลิตภัณฑ์ชื่อผลิตภัณฑ์รุ่นที่ผลิต/
วัน-เดือน-ปีที่ผลิต
ผู้ผลิต/
ผู้จำหน่าย
ยืนยันผลตรวจ-
1ชื่อการค้า(ไทย) :ส้มป่อย ตราหมอสมุนไพร
เลข อย :10-1-00449-1-0185

2ชื่อการค้า(ไทย) :L-Car Colly
เลข อย :70-1-04151-1-0100

3ชื่อการค้า(ไทย) :Gluta Colly
เลข อย :70-1-04151-1-0090


[Back]

ผู้ประสานงาน สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลยาและเครื่องสำอางค์
E-mail : swindowone@gmail.com
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีสุดบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Browser ดาวน์โหลด Firefox และ ดาวน์โหลด GoogleChrome