แจ้งเตือนภัย
ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
>ค้นหาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
รายชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่สงสัยว่าไม่ปลอดภัย
มีทั้งหมด 0 รายการ / หน้านี้แสดง 0 รายการ

idรูปผลิตภัณฑ์ชื่อผลิตภัณฑ์รุ่นที่ผลิต/
วัน-เดือน-ปีที่ผลิต
ผู้ผลิต/
ผู้จำหน่าย
ยืนยันผลตรวจ-

[ดูทั้งหมด]

ผู้ประสานงาน สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลยาและเครื่องสำอางค์
E-mail : swindowone@gmail.com
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีสุดบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Browser ดาวน์โหลด Firefox และ ดาวน์โหลด GoogleChrome