ดาวน์โหลด
ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับสำหรับชื่อเอกสารดาวน์โหลด(ครั้ง)วันที่ลงข้อมูล
1ทุกหน่วยวิธีลง application ระบบ Single window ในระบบปฏิบัติการ Android (Sumsung, Lenovo, HTC, imobile, oppo เป็นต้น)11526 ก.ค. 2557
2ทุกหน่วยวิธีลง application ระบบ Single window ในระบบปฏิบัติการ iOS (iphone, ipad เป็นต้น)8896 ก.ค. 2557
3โรงพยาบาลบทที่ 1 ลงทะเบียน110013 ก.ย. 2556
4โรงพยาบาลบทที่ 2 เข้าสู่ระบบ94926 ก.ย. 2556
5โรงพยาบาลบทที่ 3 ออกจากระบบ88526 ก.ย. 2556
6โรงพยาบาลบทที่ 4 ลืมรหัสผ่าน026 ก.ย. 2556
7โรงพยาบาลบทที่ 5 จองยาตามโครงการฯ113226 ก.ย. 2556
8โรงพยาบาลคู่มือศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ รพ.สต.38825 ก.พ. 2559
9หน่วยตรวจวิเคราะห์บทที่ 1 ลงทะเบียน108726 ก.ย. 2556
10หน่วยตรวจวิเคราะห์คู่มือหน่วยตรวจวิเคราะห์ งานศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ39125 ก.พ. 2559
ลำดับชื่อเอกสารรูปหน้าปกดาวน์โหลด(ครั้ง)วันที่ลงข้อมูล
1GreenBook 1pic4115 ก.ย. 2548
2GreenBook 2pic3715 ก.ย. 2549
3GreenBook 3pic3915 ก.ย. 2550
4GreenBook 4pic3415 ก.ย. 2551
5GreenBook 5pic3315 ก.ย. 2552
6GreenBook 6pic3915 ก.ย. 2553
7GreenBook 7pic4015 ก.ย. 2554
8GreenBook 8pic3915 ก.ย. 2555
9GreenBook 9pic3715 ก.ย. 2556
10GreenBook 10pic010 พ.ค. 2558
โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (ฟรี) Firefox
โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (ฟรี) Chrome
โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf (ฟรี) Foxit Reader


ผู้ประสานงาน สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลยาและเครื่องสำอางค์
E-mail : swindowone@gmail.com
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีสุดบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Browser ดาวน์โหลด Firefox และ ดาวน์โหลด GoogleChrome