ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับ หน่วยบริการปฐมภูมิ


เข้าสู่ระบบ

Login
  ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณาเลือกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบ

ลงทะเบียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


Downloads แบบบันทึกการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เอกสารแบบบันทึกการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา) Download เอกสารแบบบันทึกการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เครื่องสำอาง) Download

Slide pdf สอน. รพ.สต. 19 ม.ค.2559
Slide ppt สอน. รพ.สต. 19 ม.ค.2559

Slide pdf หน่วยตรวจวิเคราะห์ 18 ม.ค.2559
Slide ppt หน่วยตรวจวิเคราะห์ 18 ม.ค.2559

ชุดทดสอบปรอท.rar

ด้านยาเครื่องสำอาง.rar

ด้านอาหาร.rar

ppt-ศูนย์แจ้งเตือนภัย สสอ-สสจ.rar


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ swindowone@gmail.com