แจ้งข่าว-ประชาสัมพันธ์
ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Records - of

ID

รายการ

ดู-ดาวน์โหลด(ครั้ง)

วันที่โพสต์

กรมวิทย์ฯ เชิดชูชุมชนต้นแบบ แจ้งเตือนภัยสุขภาพ สร้างความตระหนักรู้ผ่าน อสม.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน(view: 768)11 ส.ค. 2559
การจองส่งตัวอย่างรอบ2 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 (24.00น.) และจะประกาศผลการสุ่มตัวอย่างรอบ 2 ทางโปรแกรม single window วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556(ประกาศ)22 พ.ย. 2556
การจองส่งตัวอย่างรอบแรก วันจันทร์ที่ 30 กันยายน ถึง วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556(24.00น.) และจะประกาศผลการสุ่มตัวอย่างทางโปรแกรม single window วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556(ภายใน 13.00 น.)(ประกาศ)30 ก.ย. 2556
ประกาศการจองยารอบ2 ได้ทำการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ขอให้โรงพยาบาลโปรดทำการตรวจสอบผลการคัดเลือกยาของท่าน ด้วยนะคะ(ประกาศ)18 ธ.ค. 2556
ประกาศผลการคัดเลือกรายการยาปี 2557 (รอบแรก) สามารถเข้าตรวจสอบรายการของท่านได้ที่เมนู "รายการยาของหน่วยงาน"(ประกาศ)21 พ.ย. 2556
ประกาศระบบ Single window เปิดจองยาในโครงการเพิ่มเติม 2 รายการ ได้แก่ 1) Hydrocortisone acetate Cream จำนวน 5 g x 15 หลอด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 2) Mebendazole Suspension จำนวน 6 ขวด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา) ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 57 ถึง 13 ก.พ. 57 นี้ค่ะ(ประกาศ)23 ม.ค. 2557
ประกาศรายการยาที่ยังไม่มีผู้ขอจอง 4 รายการ ได้แก่ 1) Fluphenazine (as HCl) Tablet 2) Hydrocortisone acetate Sterile suspension 3) Nimodipine Sterile solution 4) Stavudine Dry syrup(ประกาศ)29 พ.ย. 2556
ยาลดความอ้วนปลอมแพ้ยาขั้นรุนแรง ออกรายการตี 10 วันที่ 25 มีนาคม 2557(view: 824)8 เม.ย. 2557
หนังสือจาก สสจ.อุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการโฆษณาที่ผิดกฏหมาย(view: 854)25 ก.พ. 2557
อย. เผย 54 รายการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฏหมาย(view: 2983)23 ก.ย. 2557
เครือข่ายสามารถ Downloads แบบบันทึกการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ(ด้านยา และ เครื่องสำอาง) ได้เหมือนเดิมค่ะ(ประกาศ)20 ส.ค. 2557
เอกสารโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาฐานบริการด้านยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2556(view: 1690)30 ก.ย. 2556
โครงการประกันคุณภาพยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดโครงการฯ, รายชื่อรายการยา ดังเอกสารแนบ)(view: 1869)23 ก.ย. 2557
โรงพยาบาลได้รับคัดเลือกให้ส่งยา โดยดูจากสถานะ "เลือก" โปรดทำการ "ยืนยันส่งตัวอย่าง" โดยโรงพยาบาลสามารถ พิมพ์ใบนำส่ง+ตัวอย่าง และทำหนังสือราชการส่งตัวอย่าง แนบไปยังหน่วยตรวจวิเคราะห์ที่ท้ายใบนำส่ง(ประกาศ)16 ธ.ค. 2556
Entries Per Page
Page of

ผู้ประสานงาน สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลยาและเครื่องสำอางค์
E-mail : swindowone@gmail.com
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีสุดบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Browser ดาวน์โหลด Firefox และ ดาวน์โหลด GoogleChrome