หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ

"กรมวิทย์ WITH YOU"

แจ้งเตือนภัย

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เตรียมอบรม อสม.นักวิทย์ทั่วประเทศใช้ชุดตรวจ ATK

สธ.ฝึกอบรม อสม.นักวิทย์ 5 พันคนทั่วประเทศ ช่วยสอนประชาชนใช้ชุดตรวจ ATK

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564

"เตือนอย่าหลงเชื่อแอบอ้างชื่อกรมวิทยาศาตร์การแพทย์"

คลังรูปภาพ