ติดต่อเรา

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ : 88/7 ซอยบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Department of Medical Sciences Ministry of Public Health Tivanond Road Nonthaburi 11000, Thailand
โทรศัพท์ : 0-2951-0000,0-2589-9850-8
โทรสาร : 0-2591-1707
E-mail : prdmsc@dmsc.mail.go.th

แจ้งปัญหาการใช้งาน / ร้องเรียน / ติดต่อสอบถาม