เตรียมอบรม อสม.นักวิทย์ทั่วประเทศใช้ชุดตรวจ ATK

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งอบรมเตรียมความพร้อมให้อสม.นักวิทย์5,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสอนวิธีใช้งานชุดตรวจโควิด-19 โดยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ประชาชน โดยจะเน้นการให้ความรู้ แนวทางและข้อควรระวังการใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชุดตรวจด้วยตนเองอย่างถูกวิธี อาทิ การอ่านและแปลผล การลงข้อมูลผลการตรวจ การปฏิบัติตนหลังทราบผล การสวมและถอดชุดป้องกันส่วนบุคคล และการกำจัดขยะติดเชื้อ การฝึกปฏิบัติภาคสนาม ทั้งในพื้นที่ ตลาดสดและชุมชน เพื่อให้คำแนะนำ การเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง การฝึกใช้ชุดตรวจ ATK กับกลุ่มเปราะบาง” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ตลอดกระบวนการอบรมจะประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และยังจัดทำคู่มือเพื่อประกอบการดำเนินงานให้แก่ อสม.อีกด้วย รวมถึงมีความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมได้ดำเนินการอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK แก่พนักงานโรงงานแล้วกว่า 2,000 แห่ง ขณะที่สปสช.เปิดช่องทางการสื่อสารผ่านไลน์ OA ซึ่งขอเชิญชวนประชาชนทุกสิทธิรักษายืนยันตัวตนผ่านไลน์ @nhso ล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วในการเข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) หากผลตรวจ ATK พบว่าติดเชื้อโควิด19 จะได้ลดขั้นตอนการยืนตัวตน ส่วนผู้ติดเชื้อโควิดที่กำลังกักตัวที่บ้านรอจับคู่กับหน่วยบริการเพื่อดูแลแบบ HI สามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางนี้ได้

“เมื่อผู้ติดเชื้อได้รับ QR code ตอบกลับจากหน่วยบริการแล้ว จะสามารถสแกนแล้วเข้าระบบดูแลได้เลย กรณีที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนจะใช้วิธีการยืนยันตัวตนแบบเดิม คือ แจ้งหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักได้เช่นกัน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือดูรายละเอียดขั้นตอนการยืนยันตัวตนได้ที่ https://youtu.be/zc7ClnmOWf8” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี.-สำนักข่าวไท