คลังกรมวิทย์...เอกสารเผยแพร่

คู่มือการบันทึกผลตรวจ ATK ใน H4U,Mhealth และ Smart อสม.
 29 พ.ย. 2564      6    ดาวน์โหลด
แนวทางพัฒนาศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
 29 ต.ค. 2564      13    ดาวน์โหลด
กรมวิทย์ With You_คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง_ver_1.0.0
 2 ก.ค. 2564      84    ดาวน์โหลด
เกณฑ์คุณภาพ ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2564 (ปรับปรุงใหม่)
 8 เม.ย. 2564      114    ดาวน์โหลด